Loading
Förstasidan > Om kyrkohandboken

Om kyrkohandboken

Kyrkohandboken är ett samlande namn för de böcker där man definierar och ger instruktioner för gudstjänstlivet i församlingarna. Böckerna har godkänts av kyrkomötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Kyrkohandboken består av tre delar:

  1. Gudstjänstboken som innehåller formulär och material för olika gudstjänster, samt mässmelodierna.
  2. Evangelieboken som innehåller bibeltexter och böner för kyrkoårets helger och helgdagar.
  3. Handbok för kyrkliga förrättningar som innehåller kasualhandlingar och vigningar, installationer till tjänster och välsignelse till tjänst, samt andaktsstunder för olika tillfällen.

Den nuvarande Evangelieboken är från år 1999, Gudstjänstboken från år 2000 och Handboken för kyrkliga förrättningar från år 2003.

Vid sidan av den gemensamma syndabekännelse och avlösning som ingår i gudstjänstens beredelse finns det också behov av enskild själavård i församlingen. Därför bör gudstjänstbesökarna erbjudas möjlighet till enskild själavård och till bikt. Denna möjlighet är omnämnd i de inledande anvisningarna för de olika formulären.

För församlingsmedlemmar

Kyrkliga helgdagar

Förrättningar

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken