Förstasidan > Tideböner

Tideböner

Obs! Om du använder Office 365, använd endast .docx-filer för att skriva ut! Dokument med det gamla filformatet .doc kan orsaka problem med utskrift. Om det händer, konvertera dokumenten till ett nytt filformat .docx innan du skriver ut.

Kort tidebön

På svenska .doc .pdf .docx
På finska: Pieni rukoushetki .doc .pdf .docx
På engelska .doc .pdf .docx

Morgonbön (Laudes)

På svenska .doc .pdf .docx
På finska: Aamurukous .doc .pdf .docx
På engelska .doc .pdf .docx

Bön under dagen (Ad sextam)

På svenska .doc .pdf .docx
På finska: Päivärukous .doc .pdf .docx
På engelska .doc .pdf .docx

Aftonbön (Vesper)

På svenska .doc .pdf .docx
På finska: Iltarukous .doc .pdf .docx
På engelska .doc .pdf .docx

Bön vid dagens slut (Completorium)

På svenska .doc .pdf .docx
På finska: Rukous päivän päättyessä .doc .pdf .docx
På engelska .doc .pdf .docx

Ljusbön (Lucernarium)

På svenska .doc .pdf .docx
På finska: Valon rukous .doc .pdf .docx

För församlingsmedlemmar

Gudstjänsten

Nattvard

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken