Förstasidan > Texter, böner och sånger för gudstjänsterna

Texter, böner och sånger för gudstjänsterna

Obs! Om du använder Office 365, använd endast .docx-filer för att skriva ut! Dokument med det gamla filformatet .doc kan orsaka problem med utskrift. Om det händer, konvertera dokumenten till ett nytt filformat .docx innan du skriver ut.

Högmässa och gudstjänst

På svenska .doc .pdf .docx
På finska .doc .pdf .docx
På nordsamiska .pdf
På enaresamiska .pdf
På engelska: Supplementary texts .doc .pdf .docx
På spanska: Textos suplementarios para el culto .doc .pdf .docx

Familjemässa

På svenska .doc .pdf .docx
På finska .doc .pdf .docx

Tidebönerna

På svenska .doc .pdf .docx
På finska .doc .pdf .docx
På nordsamiska .pdf
På enaresamiska .pdf

Högtidsdagar

På svenska .doc .pdf .docx
På finska .doc .pdf .docx

För församlingsmedlemmar

Gudstjänsten

Nattvard

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken