Förstasidan > Mässmelodierna

Mässmelodierna

Mässmelodierna är olika på olika språk.

Obs! Om du använder Office 365, använd endast .docx-filer för att skriva ut! Dokument med det gamla filformatet .doc kan orsaka problem med utskrift. Om det händer, konvertera dokumenten till ett nytt filformat .docx innan du skriver ut.

Mässa 1

På svenska .doc .pdf .docx
På finska .doc .pdf .docx
På nordsamiska .pdf

Mässa 2

På svenska .doc .pdf .docx
På finska .doc .pdf .docx
På nordsamiska .pdf

Mässa 3

På svenska .doc .pdf .docx
På finska .doc .pdf .docx

Mässa 4

På svenska .doc .pdf .docx
På finska .doc .pdf .docx

För församlingsmedlemmar

Gudstjänsten

Nattvard

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken