Välkommen, det här är organisationen Kyrkostyrelsens tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://kyrkohandboken.fi och har utarbetats 27.9.2022.

Vi har själva bedömt hur tillgänglig tjänsten är

Hur tillgänglig är den digitala tjänsten?

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar

 • Möjlig att uppfatta: Fetstil och kursivering har använts vid textformateringen.kstin muotoilemiseen käytetty lihavointia ja kursivointia.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På vissa sidor har texten formaterats med bold-taggar/i-taggar, dvs. fetstil/kursivering.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: HTML-kod har använts för att formatera innehållet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  HTML-kod har använts för att formatera innehållet på vissa sidor.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Element ID är inte unikt

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Ett element på sidan har ett ID som också används av ett annat element på sidan. Element ID ska vara unikt.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Taggen font har använts vid textformateringen.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På vissa ställen har taggen font använts vid textformateringen.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Rubriker på högsta nivån

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Alla dokument på webbplatsen är ännu inte tillgängliga. Meddela oss om du noterar brister i dem.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Dokument på webbplatsen

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Alla dokument på webbplatsen är ännu inte tillgängliga. Meddela oss om du noterar brister i dem.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Hanterbar: Möjlighet att hoppa över återkommande innehåll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På vissa ställen på webbplatsen saknas möjligheten att hoppa över återkommande innehåll.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll
 • Hanterbar: Länktexter

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen finns länktexter som används för att hänvisa till flera olika objekt. Användarna känner inte nödvändigtvis till skillnaden utan adekvat förklaring.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Robust: Element ID

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Element ID är inte unikt på alla ställen på webbplatsen. Ett element på sidan har ett ID som också används av ett annat element på sidan.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 4.1.1 Parsing
 • Robust: Saknas beskrivning för iFrame

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  iFrame saknar 'title'-attribut eller 'title'-attributet är tomt.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Har du noterat brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen

med webblankettenmed webblanketten

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som administrerar webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer växel 0295 016000