Förstasidan > Tideböner

Tideböner

Kort tidebön

På svenska .doc .pdf
På finska: Pieni rukoushetki .doc .pdf

Morgonbön (Laudes)

På svenska .doc .pdf
På finska: Aamurukous .doc .pdf
På engelska .doc .pdf

Bön under dagen (Ad sextam)

På svenska .doc .pdf
På finska: Päivärukous .doc .pdf

Aftonbön (Vesper)

På svenska .doc .pdf
På finska: Iltarukous .doc .pdf
På engelska .doc .pdf

Bön vid dagens slut (Completorium)

På svenska .doc .pdf
På finska: Rukous päivän päättyessä .doc .pdf
På engelska .doc .pdf

Ljusbön (Lucernarium)

På svenska .doc .pdf
På finska: Valon rukous .doc .pdf

För församlingsmedlemmar

Gudstjänsten

Nattvard

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken