Förstasidan > Texter, böner och sånger för gudstjänsterna

Texter, böner och sånger för gudstjänsterna

Högmässa och gudstjänst

På svenska .doc .pdf
På finska .doc .pdf
På nordsamiska .pdf
På enaresamiska .pdf
På engelska: Supplementary texts .doc .pdf
På spanska: Textos suplementarios para el culto .doc .pdf

Familjemässa

På svenska .doc .pdf
På finska .doc .pdf

Tidebönerna

På svenska .doc .pdf
På finska .doc .pdf
På nordsamiska .pdf
På enaresamiska .pdf

Högtidsdagar

På svenska .doc .pdf
På finska .doc .pdf

För församlingsmedlemmar

Gudstjänsten

Nattvard

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken