Förstasidan > Mässmelodierna

Mässmelodierna

Mässmelodierna är olika på olika språk.

Mässa 1

På svenska .doc .pdf
På finska .doc .pdf
På nordsamiska .pdf

Mässa 2

På svenska .doc .pdf
På finska .doc .pdf
På nordsamiska .pdf

Mässa 3

På svenska .doc .pdf
På finska .doc .pdf

Mässa 4

På svenska .doc .pdf
På finska .doc .pdf

För församlingsmedlemmar

Gudstjänsten

Nattvard

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken