Förstasidan > Fastetid och påsk

Gudstjänster under kyrkoårets festtider:
fastetid och påsk

Mässa på askonsdagen

På svenska .doc .pdf
På finska: Tuhkakeskiviikon messu .doc .pdf

Obs! Precisering av anvisningarna angående askblandningen: Kyrkostyrelsens cirkulär nr 1/2015

Kvällsgudstjänst i stilla veckan

På svenska .doc .pdf
På finska: Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus .doc .pdf

Mässa på skärtorsdagen

På svenska .doc .pdf
På finska: Kiirastorstain messu .doc .pdf

Gudstjänst på långfredagen

På svenska .doc .pdf
På finska: Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus .doc .pdf

Andakt vid Jesu dödsstund

På svenska .doc .pdf
På finska: Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki .doc .pdf

Mässa i påsknatten (A)

På svenska .doc .pdf
På finska: Pääsiäisyön messu (A) .doc .pdf

Mässa i påsknatten (B)

På svenska .doc .pdf
På finska: Pääsiäisyön messu (B) .doc .pdf

För kyrkans anställda

Evangelieboken: Påskkretsen

För församlingsmedlemmar

Gudstjänsten

Nattvard

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken