Etusivu > Alla helgons dag

Gudstjänster under kyrkoårets festtider:
alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

På svenska .doc .pdf
På finska: Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus .doc .pdf

För kyrkans anställda

Evangelieboken: Alla helgons dag

För församlingsmedlemmar

Gudstjänsten

Nattvard

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken