Förstasidan > Sjukkommunion

Sjukkommunion

På svenska .pdf
På finska .doc .pdf
På nordsamiska: Rihpat buohcci luhtte .pdf
På enaresamiska: Ehidâs pyeccee kuvlân .pdf
På engelska: The Lord's Supper in a home or hospital .doc .pdf
På ryska: Причастие у больного .doc .pdf
På spanska: El Orden para la Comunión de un Enfermo .doc .pdf

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken