Förstasidan > Bikt

Bikt

På svenska .pdf
På finska: Yksityinen rippi .doc .pdf
På nordsamiska: Sierra rihpaseapme .pdf
På engelska: Private confession .doc .pdf
På ryska: Частная исповедь .doc .pdf
På arabiska: الاعتراف الفردي .docx .pdf

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken