Förstasidan > Andakter

Andakter

Grundformulär för andakterna

På svenska .pdf
På finska: Rukoushetken rakenne .doc .pdf
På nordsamiska: Rohkosbottuid ráhkadus .pdf
På enaresamiska: Rukkoospuudâ rááhtus .pdf

Familjehögtider

På dopdagen

På svenska .pdf
På finska: Pyhän kasteen muistaminen .doc .pdf
På nordsamiska: Bassi gástta muitin .pdf

Välsignelse inför skolstarten

På svenska .pdf
På finska: Kouluun lähtevien siunaaminen .doc .pdf
På nordsamiska: Skuvlabálgái buressivdnideapme .pdf

På bröllopsdagen

På svenska .pdf
På finska: Avioliittoon vihkimisen vuosipäivä .doc .pdf
På nordsamiska: Náittoslihttui vihaheame jahkebeaivi .pdf

På födelsedagen

På svenska .pdf
På finska: Syntymäpäivä .doc .pdf
På nordsamiska: Riegádanbeaivi .pdf
På enaresamiska: Soddâmpeivi .pdf

Välsignelse av hem

På svenska .pdf
Välsignelse av hem .doc .pdf
På nordsamiska: Ruovttu buressivdnideapme .pdf
På enaresamiska: Pääihi sivnedem .pdf
På engelska: Blessing a new home .doc .pdf
På ryska: Благословение дома .doc .pdf
På tyska: Haussegnung .doc .pdf
På franska: Bénédiction du foyer .doc .pdf
På spanska: El Orden para la Bendición del Hogar .doc .pdf

Sjukbesök

Förbön för sjuka

På svenska .pdf
På svenska: Det fullständiga formuläret .pdf
På finska: Sairaan luona .doc .pdf
På nordsamiska: Buohcci luhtte .pdf
På ryska (1984 handboken) .pdf

Förbön för döende

På svenska .pdf
På svenska: Det fullständiga formuläret .pdf
På finska: Kuolevan luona .doc .pdf
På nordsamiska: Jámadeaddji luhtte .pdf
På ryska (1984 handboken) .pdf

Sorg

När någon har avlidit

På svenska .pdf
På svenska: Det fullständiga formuläret .pdf
På finska: Läheisen kuoltua .doc .pdf
På nordsamiska: Go lagas olmmos lea jápmán .pdf
På ryska (1984 handboken) .pdf

I sorgehus

På svenska .pdf
På svenska: Det fullständiga formuläret .pdf
På finska: Surukodissa .doc .pdf
På nordsamiska: Morasruovttus .pdf

Vid själaringning

På svenska .pdf
På finska: Sanomakellojen soidessa .doc .pdf

Vid minnesstund

På svenska .pdf
På finska: Vainajan muistaminen .doc .pdf
På nordsamiska: Oamehasa muitin .pdf
På enaresamiska: Uámikkâs mustem .pdf

Vid en anhörigs grav

På svenska .pdf
På finska: Läheisen haudalla .doc .pdf

I krissituationer

På svenska .pdf
På svenska: Det fullständiga formuläret .pdf
På finska: Kriisitilanteessa .doc .pdf
På nordsamiska: Kriisadilis .pdf

Högtidsdagar i församlingen

Församlingens jubileumsdag

På svenska .pdf
På finska: Seurakunnan perustamisen muistopäivä .doc .pdf

När en kyrka byggs

På svenska .pdf
På finska: Kirkon rakentaminen .doc .pdf

En kyrkas invigningsdag

På svenska .pdf
På finska: Kirkon vihkimisen muistopäivä .doc .pdf

Mottagande av paramenta och inventarier

På svenska .pdf
På finska: Kirkon esineistön käyttöönottaminen .doc .pdf

Välsignelse av församlingslokaler

På svenska .pdf
På finska: Seurakunnan toimitilojen siunaaminen .doc .pdf

Vårt arbete

Välsignelse av sådden

På svenska .pdf
På finska: Kylvön siunaaminen .doc .pdf
På nordsamiska: Gilvima buressivdnideapme .pdf

Tacksägelse för skörden

På svenska .pdf
På finska: Sadosta kiittäminen .doc .pdf
På nordsamiska: Sattus giitin .pdf

Välsignelse av skola eller läroinrättning

På svenska .pdf
På finska: Koulun ja oppilaitoksen siunaaminen .doc .pdf

Vid läsårets början

På svenska .pdf
På finska: Lukukauden aloittaminen .doc .pdf
På nordsamiska: Lohkanbaji álggaheapme .pdf

Välsignelse av vårdinrättning

På svenska .pdf
På finska: Hoitolaitoksen siunaaminen .doc .pdf

Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats

På svenska .pdf
På finska: Työpaikan siunaaminen .doc .pdf

Ibruktagande av fana

På svenska .pdf
På finska: Lipun käyttöön ottaminen .doc .pdf

Bordsböner

På svenska .pdf
På finska: Ruokarukoukset .doc .pdf
På nordsamiska: Málesrohkosat .pdf

Sånger för andakter

Omkväden för psaltarpsalmer

På svenska .pdf
På finska: Psalmin kertosäkeitä .doc .pdf

Sånger

På svenska .pdf
På finska: Lauluja .doc .pdf

Teckenförklaringar

På svenska .pdf
På finska .doc .pdf

Förbön för sjuka

A4-formulär (pdf)

Förbön för döende

A4-formulär (pdf)

Sorgeandakt

A4-formulär (pdf)

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken