Kyrkohandboken

Gudstjänstboken

Gudstjänstformulär

Tideböner

Gudstjänster under kyrkoårets festtider:

Advent och jul

Fastetid och påsk

Alla helgons dag

Texter, böner och sånger för gudstjänsterna

Mässmelodierna

Musikbilaga

Om gudstjänstboken

Boken som en enda fil:
.doc (20 MB) .pdf (2 MB)

Handledning för högmässan
.pdf (3.2 MB)

Kyrkliga förrättningar

Dop

Konfirmation

Upptagande i kyrkans gemenskap

Ingående av äktenskap

Begravning

Bikt

Sjukkommunion

Andakter
-Välsignelse av hem

Vigningar, installationer och välsignelseakter

Om förrättningshandboken och boken som en enda fil


Handledning för kyrkliga förrättningar
.pdf (2 MB)

Inför det Heliga - möte med andra religioner vid kyrkliga förrättningar
.pdf (0,35 MB)

Towards the Sacred - Interreligious Encounter in the Ministry of the Church
.pdf (0,4 MB)

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken