Kyrkohandboken

Kyrkliga förrättningar

Dop

Konfirmation

Upptagande i kyrkans gemenskap

Ingående av äktenskap

Begravning

Bikt

Sjukkommunion

Andakter

Vigningar, installationer och välsignelseakter

Om förrättningshandboken och boken som en enda fil


Handledning för kyrkliga förrättningar
.pdf (2 MB)

Inför det Heliga - möte med andra religioner vid kyrkliga förrättningar
.pdf (0,35 MB)

Towards the Sacred - Interreligious Encounter in the Ministry of the Church
.pdf (0,4 MB)

Kakor (cookies)


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken