Kyrkohandboken

Kyrkliga förrättningar

Dop

Konfirmation

Upptagande i kyrkans gemenskap

Ingående av äktenskap

Begravning

Bikt

Sjukkommunion

Andakter
-Välsignelse av hem

Vigningar, installationer och välsignelseakter

Om förrättningshandboken och boken som en enda fil


Handledning för kyrkliga förrättningar
.pdf (2 MB)

Inför det Heliga - möte med andra religioner vid kyrkliga förrättningar
.pdf (0,35 MB)

Towards the Sacred - Interreligious Encounter in the Ministry of the Church
.pdf (0,4 MB)

Kakor (cookies)


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken